Thành công là cái gì nhỉ?

Mình hay like các page chia sẻ kinh nghiệm của những người thành công trong lĩnh vực này hay lĩnh vực khác: du học, việc làm, giải thưởng; nói chung là đủ thể loại.

Mình cũng là đứa hay lo lắng. Nhiều khi lên mạng, không tránh khỏi nghĩ là “Ối người ta thành công thế này thế kia rồi mà mình thì vẫn ngồi đây… đọc câu chuyện của người khác!”.

Continue reading